De Kracht van het Nu.

Tot jou, lezer van dit boek, wil ik zeggen, dat dit boek niet enkel is geschreven als een verslag van mijn reizen in Tibet. Het is ook niet bedoeld als een uiteenzetting van woorden om de Waarheid te openbaren, want de Waarheid kan niet door woorden geopenbaard worden.

Het is bedoeld om te openen, om het Innerlijke Wezen te ontwaken, dat is opgesloten, slapend. Het is bedoeld om bewust te worden van de krachten en mogelijkheden van het Ware Zelf, zodat je niet langer het kleine persoontje bent met een beperkt leven, maar een centrum van Universele actie en in direct contact met Kosmische Krachten. Op dat moment ben je niet langer meer het onwillige speeltje van het lot, maar een bewuste Meester van de Natuur, bevrijd van de beperkingen en het lijden van het grove menselijk lichaam.

Het zal je voorbij alle mentale constructies van ideeën en idealen brengen die enkel tot de mind behoren en derhalve halve waarheden zijn.

Het laat zien hoe de bovenmentale kracht van het Goddelijke Bewustzijn tot de onwetende mind gebracht kan worden, die daarmee de mind en het lichaam transformeert en aldus een Goddelijk Leven in de materie creëert.

Bevrijd je mind van alle angsten, geloof en bijgeloof, en dan zal er een onmiddellijke transformatie plaatsvinden, want de Waarheid is Eeuwig en Altijd-tegenwoordig in het Nu.

Op het moment dat je jouw mentale constructies, je imitaties, verwijdert, door in te zien wat zij zijn en hoe zij tot stand zijn gekomen, zal de Waarheid onmiddellijk geopenbaard worden. Waarheid is geen zaak van tijd of worden.

Worden is altijd morgen – dit is je verwijderen van Werkelijkheid-Waarheid. Nu zijn, is Waarheid. Als Waarheid niet Nu is, zal het morgen ook niet zijn. Leven in het Nu, van moment tot moment, dat is Waarheid.

Er kan geen herinnering, of goed of fout, verleden of toekomst zijn wanneer je in het Nu leeft; er kan alleen Liefde en Genegenheid zijn wat Waarheid is.

Nu zijn, is Werkelijk; Nu zijn, is liefhebben en waarlijk leven; Nu zijn, is Eeuwig leven waar geen dood is. Al het andere is verzonnen in jouw mind.

Jouw reacties laten zien hoe jouw mind is verzonnen, want Waarheid is niet bedacht, en heeft geen reactie. Het is de mind die reageert volgens zijn conditionering; daarom, observeer jouw reacties en je zult zien hoe je gevangen zit.

Iedereen reageert verschillend volgens zijn of haar mentale verzinsels.

Wanneer je gelooft of wanneer je niet-gelooft, wanneer je afwijst of accepteert, wanneer je voelt dat het jouw gekoesterde ideeën verstoort, jouw religieuze overtuigingen, wanneer je op welke manier dan ook mentaal geagiteerd raakt, laat het je zien dat je niet vrij bent. Jouw reacties kunnen automatisch zijn, wat laat zien dat je met handen en voeten gebonden bent.

Merk jouw reacties op en je zult het ego met zijn pakket aan theorieën begrijpen, zijn beschrijvingen, zijn voorkeuren en afkeuren, overtuigingen, ideeën, zijn haat, zijn jaloezieën, zijn tegenstellingen, zijn begeertes. Dan zul je weten hoe ver je verwijderd bent van de Waarheid.

Je kunt hier een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *