Meditatie

Meditatie is voor mij een moeilijk probleem en ik merk dat dat voor anderen ook zo is. Kunt u een manier aanraden hoe ik moet mediteren?”

Hij zei: “Weten hoe te mediteren is een erg complex probleem. Het volgen van een systeem, of het Oosters of Westers is, is geen meditatie. Wanneer je een systeem volgt, vorm je jouw mind naar een bepaald patroon en dat is wat je wilt vermijden.”

Ik zei: “Ik weet dat er veel onzin over meditatie wordt onderwezen door hen die er weinig tot niets vanaf weten.”

“Ja, mijn zoon,” zei hij, “dat is waar, maar al te waar, en jij was één van hen die probeerde deze onzin te onderwijzen.”

Ik was niet gekwetst door zijn opmerking, omdat ik wist hoe waar het was.

Toen zei hij: “Wanneer je jouw mind conditioneert kun je niet vrij zijn; meditatie moet leiden tot vrijheid, want alleen een mind die vrij is kan de waarheid ontdekken. Wanneer je het proces van je mind inziet, en dat zal je terwijl we voortgaan de komende maanden, zul je een grotere vrijheid vinden.”

(Maanden die komen! Ik had niet verwacht een reis te beginnen die maanden zou gaan duren! Maar het zou een feit blijken dat het maanden duurde voordat ik weer terugging, en ik zou vele maanden langer voorbij de Himalaya hebben kunnen verblijven.)

Terwijl ik zijn woorden overdacht, leek hij te stoppen en te luisteren naar mijn onhoorbare gedachten, ik realiseerde me meteen dat hij ze kende.

Hij glimlachte en zei: “Er kan geen vrijheid zijn door de discipline van welk systeem dan ook, want dit zou je alleen maar meer gebonden maken dan je daarvoor was. Echte meditatie is het ontdekken van hetgeen voorbij de mind is. Een specifiek systeem belemmert de mind het verkrijgen van begrip, want het is enkel zelfhypnose die bindt en vernietigt.”

Toen stopte hij, terwijl ik mijn gedachten begon te herschikken. Ik was de eerste die sprak. Ik zei:

“Nu begin ik het daglicht te zien.”

“Ja,” ging hij verder, “enkel in vrijheid is er ware creativiteit, en de mind moet gezuiverd zijn van alle overtuigingen, systemen, en discipline, vrij van elke soort conditionering. Dan kun je creëren via je eigen creativiteit en niet via het geloof of idee van een ander, wat je alleen maar tot een imitator maakt. Wanneer je je bewust bent van het hele proces van denken, begin je jezelf te kennen en het is dit dat tot vrijheid leidt. Wanneer je enkel een geloof of een idee hebt dan kun je nooit weten wat er voorbij is, maar wanneer je weet wat een overtuiging is, wat een idee is dan kun je er aan voorbij komen, en daar zul je dat wat Werkelijk is vinden, wat geen idee of overtuiging is, maar een Levendheid die Eeuwig en Altijd-aanwezig is.”

Ja, mijn mind werd helderder. Ik begon mijn ideeën, mijn overtuigingen, mijn filosofieën kwijt te raken. Een zuivering vond plaats en het drong tot mij door.

Toen zei hij: “Werkelijkheid kan niet door de mind bedacht worden. Werkelijkheid is. Je creëert het niet. Het komt tot stand wanneer je mind bevrijd is en niet eerder. Dan zul je weten dat je Waarheid bent, dat je het Leven zelf bent.”

Ik begreep nu meer dan ik ooit in al de jaren van mijn leven heb begrepen. Ik voelde de vreugde van leven in vrijheid. Ik kon er geen woorden aan geven – er was iets Werkelijk dat ik niet kon definiëren, maar ik wist dat ik leefde, ik wist dat wat ik in mijn mind heb bedacht niet de Werkelijkheid was.

De Creativiteit zat binnenin en nu kon ik het Zichzelf laten uitdrukken, en hoe meer ik vrij was van overtuigingen, van systemen, van ideeën, hoe groter Het zou worden. Ik zag dit nu in! Dit was de vreugde, en ik kon haar niet tegenhouden. Hij zag het, want hij zei met zijn lieflijke stem:

“Zoon, dat is alles wat er is.”

“Ja,” zei ik, “mijn meditatie was enkel een vorm van zelfisolement waarin ik mijn persoonlijke herinneringen droeg, mijn persoonlijke ervaringen die nog niet begrepen waren. Ik weet nu dat mijn mind nooit vrij kon zijn van die conditionering totdat ik het in zou zien.”

“Ja,” zei hij, “mag ik het op deze manier zeggen, je was jouw mind in een staat van zelfhypnose aan het dwingen door de constante herhaling van woorden. Maar de mind die in die staat gedwongen is, is dood. Werkelijke meditatie is een ware uitdrukking van het Leven. Je stompte jouw mind alleen maar af, en wanneer die staat eindigde was jouw conditionering alleen maar sterker aanwezig, was het niet?”

Ik wist dat dit waar was. Waarom had ik dit niet eerder ingezien? dacht ik. En opnieuw wist ik dat hij mijn eigenlijke gedachten las.

“Ja,” vervolgde hij, “je moet de wegen van het ego kennen, jouw gedachten, door onpersoonlijk bewust van ze te zijn, kijkend naar jezelf in jouw relatie tot anderen en de onderwerpen waar je over spreekt, op dezelfde manier zoals je een ander zou waarnemen. Daar, in die staat, is de echo van jouw conditionering die waargenomen kan worden zonder veroordeling, zonder angst, bevrijd van zulke conditionering. Op deze manier zul je jezelf ontdekken, zul je inzien hoe je jezelf hebt geconditioneerd, middels jouw angsten, jouw veroordelen, jouw kritiseren, jouw weerstand, want dit zijn de wegen van het ego.

“In deze vrijheid is er noch conflict noch illusie. In dit proces is er waarlijk meditatie.”

Toen zei ik: “Ik zie in dat vrijheid wat Waarheid is niet tot stand komt door ernaar te zoeken, maar door het volledig begrijpen van de hele structuur van het ego, met al haar verlangens, haar vooroordelen, haar conditionering, haar dierbare illusies, en wanneer deze zijn onderscheiden en begrepen, verdwijnen ze en wat overblijft is Werkelijkheid – het Werkelijke Zelf.”

“Ja, dat is waar,” antwoordde hij. “Meditatie is de ontdekking van het Werkelijke Zelf, niet afgescheiden van andere zelven, maar dat wat Heel en compleet is, wat zonder conditionering is van welke aard dan ook. Die ervaring is ware meditatie.

“Wanneer je inziet dat jouw geconditioneerde gedachten een begin en einde hebben in het ego, zijnde het product van een in gevangenschap gebonden mind, is er stilte, niet de stilte die is afgedwongen of het resultaat is van hypnotisering, maar een stilte die niet van tijd is, een stilte die niet gecreëerd is, maar de stilte waarin het Eeuwige is geopenbaard, deze Stilte die Eeuwigheid Zelf is.

“In deze Stilte is er de staat van schepping. Dit is de stilte die de Meester kent en die jij ook zult kennen. Het is het Tijdloze dat Werkelijk is, en is niet geconditioneerd door herinneringen of ervaringen, en waar conflict niet bestaat.

“Dus zonder het inzicht hoe je jezelf hebt geconditioneerd en je enkel je mind forceerde om te mediteren is een verspilling van tijd en energie wat alleen maar meer illusie creëert. Je gedachten begrijpen en inzien hoe ze opkomen, en je gebondenheid begrijpen, is het begin van wijsheid. Wanneer je jezelf niet kent, heeft meditatie geen betekenis, omdat, wat je ook projecteert, het is in overeenstemming met jouw eigen conditionering en dat is uiteraard niet Werkelijkheid.”

Ik was mij nu bewust, bewust van de grootsheid van Werkelijkheid. Ik was mij bewust van de grootse macht die hij bezat en in die nederigheid wist ik dat God Zichzelf geheel kon uitdrukken. Zijn aanwezigheid droeg mij datzelfde gevoel over, maar ik kon het niet beschrijven.

Hij stond op en zegende mij. Hij voelde mijn liefde naar hem uitgaan, want hij zei: “Niemand komt tot mij behalve door de Liefde van God.”

Nadat hij was vertrokken was ik sprakeloos. Het was alsof een grote machtige Kracht tot mij was gekomen, en mij met een gevoel van Het achterliet, en ik wist dat het zou groeien wanneer ik meer vrijheid zou verkrijgen.

Ik zag hem pas weer de ochtend dat ik mijn reis over de Himalaya zou beginnen, en hij vertelde mij dat hij mij zou ontmoeten in Yatung. Hij vroeg mij speciaal zijn naam niet te noemen in mijn geschriften, om redenen die je later zult begrijpen.

One Response to “Meditatie

  • Wat een geschenk dat ik dit boek ontdekte…jaren liggen Kosmische heelheid, en Heelmaking van ziel en lichaam al op mijn nachtkastje …en opeens de achtergrond, van mijn grote favorieten te lezen …wow …met dank aan de vertaler Marco …want mijn Engels is 😣 dankbaar voor dit geschenk !

Je kunt hier een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *